Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Stárnutí společnosti a budoucnost geriatrické medicíny

V populaci starších osob je běžný úbytek funkčních kapacit, postupný vznik více nemocí (multimorbidita) a vzestup problémů v sociální oblasti. To vše může akcentovat rozvoj stařecké křehkosti a snižovat schopnost žít nezávisle na pomoci druhých.  V budoucnu bude proto stoupat význam lékařského oboru pečujícího o nemocné seniory, tj. geritrické medicíny.

Demografické prognózy poukazují na jednoznačnou tendenci globálního stárnutí populace. To s sebou nese řadu problémů v oblasti zdravotní i sociální péče. Samotná délka života přestává být hlavním parametrem a do popředí vystupuje kvalita života seniora. Seniorská populace představuje jako celek velmi heterogenní skupinu, kde jsou jak nemocní, tak zdraví jedinci. Úkolem všech je být připraveni na tuto novou skutečnost a podílet se na tvorbě příznivých podmínek a okolností pro seniory.

Péče o osoby starší 60 let již dnes spotřebuje 40 % nákladů ve zdravotnictví. Senioři žijící dlouhodobě v institucionální péči přitom spotřebují třikrát více léků ve srovnání se stejným počtem jedinců celé populace a ženy dvojnásobek ve srovnání s muži. Demografické prognózy dále naznačují vzestup seniorů s omezenou soběstačností, nebo dokonce „křehkých“ seniorů, kteří vyžadují specifický přístup ve zdravotní oblasti i sociální sféře.

Střední délka života bude v polovině 21. století dosahovat 85–90 let. Senioři v tomto věku budou mít vyčerpány fyziologické rezervní mechanismy, jakými jsou imunita, adaptabilita a pokles funkční zdatnosti. Budoucí senioři budou mít také jiné nároky na zdravotnické, sociální a komunitní služby, které se budou muset jejich potřebám přizpůsobovat.

Budoucí geriatrická medicína

Geriatrická medicína klade zásadní důraz na celostní přístup k nemocnému seniorovi, a nikoli jen na jednu byť zdánlivě hlavní diagnózu. Usiluje o co nejdelší zachování tělesné a duševní aktivity, odvrácení ztráty soběstačnosti a zlepšení prognózy seniorů v případě onemocnění. Přístup ke geriatrickým multimorbidním pacientům by měl zahrnovat mezioborovou spolupráci ve sféře lékařské, ošetřovatelské, terapeutické i psychosociální.  Úskalí budoucí geriatrické medicíny budou představovat:

  • atomizace medicíny;
  • chybění holistického přístupu;
  • multimorbidita seniorů, kdy zdánlivě nepatří nikam nebo naopak mohou být na mnoha odlišných pracovištích;
  • nadměrná socializace zdravotních problémů.

V budoucnu bude stoupat potřeba péče o seniory v jejich domácím prostředí, což si vyžádá vzestup počtu geriatrických ambulancí. Jejich náplní by měla být i despenzarizace rizikových seniorů s multimorbiditou, geriatrickými syndromy nebo rizikem jejich rozvoje. Je třeba mít na mysli, že v každodenní praxi terapie seniorů hrozí jak nadbytečné, tak nedostatečné léčení (tzv. „overtreatment“ i undertreatment“).

Syndrom frailty a geriatrické syndromy

Syndrom křehkosti (frailty) patří ke klíčovým charakteristikám geriatrické medicíny.  Jde o klinický stav, v němž je zranitelnost jedince vystupňována na maximum. Dochází k vzestupu rizika nesoběstačnosti spojené s umístěním do institucionální péče, případně i k úmrtnosti při zátěži (stres, operace, úrazy). Syndrom křehkosti může být vyústěním řady závažných chorob a klinických stavů (sekundární křehkost), tak i samotného vysokého stáří spojeného s disabilitou a rozvojem geriatrických syndromů (primární frailty).

Život v séniu bývá provázen řadou zdravotních problémů, osamělostí, nepochopením, poklesem až ztrátou soběstačnosti a autonomie, zhoršením ekonomické situace, chudobou, věkovou segregací a diskriminací. O osudu seniora zpravidla nerozhoduje akutní onemocnění, ale spíše jeho komplikace – tzv. geriatrické syndromy. Patří sem poruchy stoje a chůze, závratě, pády, snížená pohyblivost, ztráta svalové hmoty, nedostatečná výživa, dehydratace, poruchy zraku a sluchu, inkontinence, psychické poruchy (delirium, poruchy chování, deprese, demence) ale i sociální stavy jako syndrom týrání, zanedbávání a zneužívání. Multimorbidita ve stáří je často důsledkem kumulace předchozích rizikových faktorů a chorob.

Zdroj: Weber P. Stárnutí staré společnost (seniorizace) a geriatrizace medicíny. Geri a gero 2018; 4(7): 152-155.


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.