Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Kontakty

Sanovia, a.s.

Těšínská 1349/296
716 00 Ostrava - Radvanice

info@mojestari.cz (+420) 597 575 239

IČ: 28570481
DIČ: CZ28570481

Pracovní doba:
Pondělí–Pátek 8:00–15:00

Garant: Mgr. Karel Šlegr

O nás

Moje stáří, nový projekt s mottem stáří je výsada, ne nemoc

Sdružení lékáren Moje lékárna pod odbornou záštitou České alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti připravilo projekt, který je svým zaměřením a svou komplexností zcela unikátní. Zaměřuje se na stárnutí populace a hledá odpovědi na to, jak zajistit seniorům šanci na zdraví, účast na životě společnosti, v bezpečí a v co nejlepším standardu kvality života. Zkrátka poradí, jak si udržet zdraví a vitalitu.

V České republice postupně přibývá lidí, kteří trpí demencí. Od roku 1990 se počet nemocných zdvojnásobil, překročil už 150.000.  V roce 2020 by pacientů mohlo být přes 180.000 a v polovině století pak ještě o 200.000 více. O zhruba 100.000 lidí se stará rodina či známí. Podle odborných zjištění o každého člověka s demencí pečují dva až tři příbuzní, přátelé či sousedé. Denně zajišťují až deset hodin péče. I to je důvod, proč se sdružení Moje lékárna začalo intenzívně věnovat stárnutí a seniorům, včetně jejich rodin.

„Projekt chce oslovovat nejen seniory samotné, ale jeho blízké i široké okolí, které je s ním v přímém kontaktu. Dále lidi, kteří jsou ještě v aktivním věku 50+, ale mají určité obavy z vývoje v budoucnosti a také ty, kteří pociťují problémy související se stárnutím v oblasti poruch paměti, nedostatečné výživy a kardiovaskulárních rizik,“ vysvětluje ředitel pro strategii a rozvoj sítě lékáren Moje lékárna a garant projektu Moje stáří magistr Karel Šlegr.

Podle něj jde hlavně o to, aby se odstranila tabu u témat, která jsou pro mnoho lidí choulostivá. „To znamená zvýšit informovanost o úskalích stáří jako takového, o onemocněních ve stáří, ale i o tom, jak nestárnout blbě  - a to nejen online poradenstvím, ale i přímo v lékárnách testováním lidí na měření stáří cév a mozku nebo formou mobilních poraden. Od testů na poruchy paměti, stáří mozku až po testy na odhalení kardiovaskulárního rizika. Díky umístění mobilních poraden v místech s vysokou frekvencí obyvatel (obchodní centra a velké lékárny) lidé nemusí překonávat prakticky žádné bariéry, které jinak mohou pociťovat při návštěvách odborných poradenských center. Současně chceme lidem vysvětlit, že stáří samo o sobě není nemoc, ale naopak výsada, že se člověk dožil vyššího věku,“ říká.

Jak bylo uvedeno výše, na projektu Moje stáří se podílí tým kvalifikovaných odborníků z řad lékařů a lékárníků a zahrnuje tedy řadu komunikačních a preventivních aktivit. „Myslíme si, že lékárny s odborně proškoleným týmem jsou nedílnou součástí systému léčebné a preventivní péče. Nebo tedy mohou být a my k tomu chceme dospět. Ve prospěch pacientů, ale i společnosti jako celku,“ uvádí za sdružení Moje lékárna magistr Šlegr.  Např. ročně na léčbu demencí vydají podle statistik zdravotní pojišťovny kolem 430 milionů korun. Celkové náklady na řešení potíží s demencí se odhadují na jedno procento českého HDP ročně. Webové stránky www.mojestari.cz jsou portálem nabitým novinkami a články, a to jak pro veřejnost, tak pro odborníky s přímým odkazem do online poradny.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.