Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Patří pacienti s demencí za volant?

Pacienti s demencí byli řadu let pokládáni za jednoznačně nezpůsobilé k řízení. Odebrání řidičského oprávnění je nejjednodušším řešením, které přispívá k bezpečnosti dopravního provozu. Na druhé straně vede k omezení samostatnosti a aktivního života pacientů a představuje zvýšenou zátěž pro pečující osoby.

Se stárnutím populace roste počet starších řidičů. V současné době má v ČR řidičské oprávnění přes 800 000 seniorů nad 65 let. Vyšší věk sám o sobě není kontraindikací k řízení. Způsobilost k řízení je u seniorů značně individuální a souvisí s aktuální fyzickou i duševní kondicí. Jedním z onemocnění, které mohou negativně ovlivnit řízení vozidel, je demence. Její diagnóza však neznamená automatickou kontraindikaci k řízení. Schopnost řídit klesá s rostoucí závažností onemocnění.

Pravidelné vyšetření je nezbytné

Každý pacient s diagnózou demence by měl být jedenkrát za půl roku vyšetřen odborným dopravním psychologem. Řidičské oprávnění pacientů může být v odůvodněných případech postupně omezováno (např. omezení denní doby řízení, perimetr vzdálenosti, kompenzační zařízení v automobilu apod.). Tato omezení jsou zaznamenána v řidičském průkazu.

Volba validních metod psychologické diagnostiky patří k problematickým otázkám dopravně-psychologického vyšetření. Ukazuje se, že psychologické testy mají omezenou prediktivní validitu a v populaci seniorů mohou být jejich výsledky zavádějícíU řidičů nad 60 let klesá úroveň kognitivních schopností, starší řidiči jsou však zkušenější, zodpovědnější a v řadě případů dokáží kognitivní nedostatky vykompenzovat. Tomu odpovídají i statistické údaje o relativně nízké nehodovosti zdravých řidičů – seniorů. Neplatí to však u seniorů s demencí, u nichž je pravděpodobnost dopravních nehod vyšší.

Osvědčenou metodou pro přezkoumání řidičské způsobilosti pacientů s demencí je pozorování v reálných podmínkách nebo na řidičském simulátoru. Pro standardizované pozorování se využívá např. metodika Wienerfahrprobe, kde psychologické vyšetření spolu s hloubkovým diagnostickým rozhovorem je doplněno praktickou jízdou.

Progrese onemocnění nejen snižuje způsobilost k řízení, ale také zhoršuje sebereflexi. Podobně obavy z odebrání řidičského průkazu mohou vést k vyhýbání se kontaktu s lékaři. V případě, že se pacient nedostaví na povinné pravidelné přezkoumání zdravotního stavu, hrozí mu, že bude automaticky shledán nezpůsobilým.

Zdroj: Kurečková V a kol. Patří pacienti s demencí za volant? Geri a gero 2017; 6(3): 126-129.


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.