Azmenšit písmo Azvětšit písmo
 • Žádné výsledky k zobrazení.

Mobilita a bezpečnost starších řidičů

Řidiči vyššího věku nejsou ani tak rizikem pro druhé, spíše jsou sami v ohrožení. Míra úmrtnosti u řidičů automobilů u osob starších 75 let je pětkrát vyšší oproti ostatním, míra utrpěných zranění je dvojnásobně vyšší.

Starší řidiči nadměrně figurují ve statistikách účasti na nehodách, k nimž dochází při odbočování na křižovatkách, kde často vjedou do cesty vozidlu s předností v jízdě. Naopak podprůměrně jsou zastoupeni u nehod, které souvisejí se ztrátou kontroly nad vozem, kolizí v důsledku rychlé jízdy, riskantním předjížděním nebo řízením pod vlivem alkoholu. Bezpečnost starších účastníků silniční dopravy určují především funkční omezení a fyzická zranitelnost. Dalším rizikem nehod se zdá být nízký počet kilometrů, který za rok ujedou.

Silniční rizika ve vyšším věku

Se zvyšujícím se věkem se mění nejčastější typy nehod, při nichž jsou řidiči usmrceni. Převrácení vozidla je méně pravděpodobné, naopak roste pravděpodobnost bočního nárazu. Pravděpodobnost, že zemřete jako chodec, se s věkem zvyšuje a dosahuje velmi vysokých hodnot po osmdesátce. Nejspolehlivější způsob, jak před bočním nárazem ochránit starší účastníky provozu, je zaměřit se na chování mladších řidičů, kteří se na většině nehod podílejí.

Vysoký věk by neměl být důvodem k odebrání řidičského průkazu. Míra smrtelných nehod cyklistů a chodců vyššího věku je mnohem větší, než je tomu u starších řidičů motorových vozidel. Automobil jim tedy v důsledku skýtá větší bezpečí. Rozloučit se s automobilem pro ně často znamená rozloučit se zčásti se společenským životem.

Jak zvýšit bezpečnost starších řidičů a chodců

Rostoucí počty řidičů nad 65 let a zvyšující se mobilita starších řidičů povedou v budoucnu pravděpodobně k nárůstu počtu nehod. Tento nárůst však může být korigován tím, že starší řidiči budou vitálnější a zkušenější, než jsou řidiči vyššího věku dnes. Míru nehod starších řidičů v budoucnu mohou dále omezit dopravně-bezpečnostní opatření. U starších řidičů by opatření měla vést ke snížení závažnosti utrpěných zranění, např. zvýšením aktivní i pasivní bezpečnosti vozidel. Dále se jedná o opatření na úrovni vzdělávání, úpravy infrastruktury a různých systémů podpory řízení. Příklady takových opatření ukazuje tabulka.

Jedním z nejdůležitějších způsobů zajištění mobility pro osoby vyššího věku je dostupnost jiných dopravních prostředků než aut. Takové služby mohou zahrnovat veřejnou dopravu, taxislužbu, služby typu veřejné dopravy „na zavolání“ a dostupnou infrastrukturu pro chodce umožňující přesuny pěšky, na vozíčku nebo skútru.

Zdroj: Šucha M. Starší řidiči, mobilita a bezpečnost. Geri a gero 2017; 6(3): 123-125.

Možná bezpečnostní opatření zaměřená na starší řidiče

 • Vozidla zohledňující potřeby starších řidičů (přídavná zrcátka, přídavné asistenční systémy)
 • Zařízení, která zjednoduší nástup do auta a výstup z něj (vyšší sedadla, širší dveře)
 • Omezení rušivých faktorů v autě
 • Systémy nápovědy v autě
 • Inteligentní systémy dopravy na míru potřebám seniorů
 • Informační kampaně a programy autoškoly zaměřené na starší řidiče
 • Kurzy jízdy na kole nebo elektrokole
 • Projektování silnic tak, aby zohledňovaly potřeby seniorů (chráněné odbočování doleva v křižovatce, kruhové objezdy, bezbariérové komunikace)
 • Podoba a velikost dopravního značení
 • Zvýšení kvality pouličního osvětlení

 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.