Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Dopravní nehody u seniorů

Senior se nestává kvůli věku jiným člověkem, s pokročilým věkem se však zhoršuje zrak, zpomaluje chůze, prodlužuje reakční doba a zvyšuje obliba tmavého oblečení. To vše jsou okolnosti, které mohou přispět ke vzniku dopravní nehody a musí s nimi počítat jak senioři, tak ostatní účastníci dopravního provozu.

Na vznik a průběh dopravních nehod má vliv řada okolností, které ovlivňují především jejich následek. Jedná se zejména o výši rychlosti a s ní související délku brzdné dráhy. Důležitý je případný vliv opožděné reakce řidiče, např. kvůli telefonování, vlivu omamných látek, delšímu pohledu na věci v blízkém okolí, které s dopravním provozem přímo nesouvisely (reklama, dění na chodníku) nebo i pohledu do zpětného zrcátka v rozhodující chvíli začátku nehodového děje. Rychlost a délka reakční doby mají samozřejmě rozhodující vliv na průběh nehodového děje. Uplatňují se však i náhodné okolnosti, které se sejdou v krátkém časovém intervalu.

Nejčastější okolnosti nehod

Ze souboru 1300 analyzovaných dopravních nehod vyplynuly tyto nejpodstatnější informace:

1. Většina dopravních nehod proběhne v čase do 3 s (88–92 %) nebo do 2 s (62–77 %).

2. Přibližně 85 % vozidel přitom nejelo vyšší než dovolenou rychlostí.

3. Ve 48 % se účastníci z různých důvodů neviděli včas.

Následující překážky nejčastěji brání v rozhledu:

*zákryt v aleji, kmeny stromů, vysoké křoví, neposekaná tráva

*pevné překážky – domy, čekárny veřejné dopravy, odpadové kontejnery, parkující vozidla, sloupy veřejného osvětlení

*tramvaje, vozidla stojící v koloně, v pruhu na odbočení, atd.

Možné vlivy opožděné reakce řidiče

I malé zaváhání řidiče může zásadně ovlivnit vznik a následky nehody. Opozdí-li se reakce řidiče o jedinou sekundu, posune se celý proces brzdění o dráhu projetou za tuto sekundu a vozidlo narazí do překážky, před níž mohlo bezkolizně zastavit, a to z původní rychlosti 50 km/h  rychlostí 46 km/h, při 90 km/h rychlostí 61 km/h a při 130 km/h  rychlostí 74 km/h.

Pozor si musí dát řidiči i chodci měli by počítat s tím, že vozidlo nemůže zastavit na místě.

Senioři, zvláště ti, kteří nikdy neměli řidičský průkaz, by měli být vhodným způsobem upozorněni na některé opakující se aspekty dopravních nehod. Důležité je, aby si uvědomili svoji „neviditelnost“ zejména v obcích, kde reflexní prvky nejsou povinné. Měli by vědět, že si před přecházením musí ověřit, zda řidič přijíždějícího vozidla viditelně zastavuje a pak  s přecházením neváhat.

Senioři-řidiči by si měli být vědomi toho, že každé zaváhání, opoždění reakce nebo delší přemýšlení může vést k dopravní nehodě. Bohužel se to často už nejsou schopni naučit nebo si vlastní pomalejší reakce nepřipouštějí. Lékaři, resp. dopravní psychologové, by měli  kromě zraku dobře prověřit zejména reakční schopnosti uchazečů o prodloužení platnosti řidičského průkazu. Dobrý zrak a pohotovost jsou základní předpoklady k bezpečnému pohybu v dopravním prostoru.

Šachlová Z,  Šnajdrová Z. Příklady typických dopravních nehod seniorů. Geri a gero 2017; 6(3); 135-140.


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.