Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Domov pro seniory, se zvláštním režimem nebo s pečovatelskou službou?

Při hledání vhodné sociální služby pro vašeho blízkého může dojít k mylné záměně pojmů. Příklady pobytových sociálních služeb jsme na našem poradenském portálu již shrnuli. V rámci tohoto článku bychom rádi upozornili na časté omyly, se kterými se setkáváme v rámci poradenství při výběru vhodné pobytové služby našich klientů.

Domov pro seniory nebo domov s pečovatelskou službou?

Velmi často se setkáváme se záměnou zkratky DPS. Tato zkratka může znamenat domov pro seniory, ale i domov s pečovatelskou službou, což jsou dvě odlišná označení.

Domovy s pečovatelskou službou

Neřadí se mezi sociální služby. Jedná se o domy zvláštního určení, které jsou ve vlastnictví obce či městské části. Obyvatel uzavírá nájemní smlouvu s obcí. Byty v těchto domech jsou přiřazovány za předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům a jsou primárně určeny pro obyvatele dané obce či městské části. V rámci těchto domů jsou obyvatelům k dispozici malometrážní byty (nejčastěji tzv. garsonky) a předpokládá se, že obyvatelům těchto bytů bude poskytována pečovatelská služba. Domov s pečovatelskou službou je určen pro seniory, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči a kteří jsou ve většině životních úkonů o vlastní osobu soběstační, pouze potřebují dopomoc v některých oblastech. Tuto dopomoc pak zajišťuje právě pečovatelská služba na základě další, samostatné smlouvy o poskytnutí sociální služby mezi obyvatelem a konkrétní organizací zprostředkující pečovatelskou službu (terénní sociální služba). Obecně platí, že režim poskytování pečovatelské služby seniorovi je na základě vzájemné dohody (například zajištění nákupu, dovážka obědů, pomoc při úklidu), ale nejedná se o nepřetržitý dohled druhé osoby. Může nastat situace, kdy se-nior potřebuje větší míru péče, kterou již pečovatelská služba nepokryje. Doporučujeme tedy s předstihem podat žádost do domova pro seniory.

Domov pro seniory

Je určen osobám, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména z důvodu snížené soběstačnosti a vyššího věku. Klientům této pobytové sociální služby je poskytováno ubytování, celodenní strava, nepřetržitá pečovatelská služba a ošetřovatelská péče. Ubytování je nabízeno v jednolůžkových i vícelůžkových pokojích (může být zohledněno v celkové úhradě za tuto pobytovou službu). Pokoje jsou vybaveny základním zařízením – postel (obvykle polohovací), noční stolek, skříň. Většinou si senioři mohou pokoje dovybavit drobným nábytkem a dekoracemi (obrazy, květiny). Je zde zajištěno celodenní stravování s ohledem na možné zdravotní diety klientů. V domově pro seniory o klienty pečuje širší řada odborníků – od sociálních pracovníků po rehabilitační a aktivizační pracovníky. Pečovatelskou službu zajišťuje tým pečovatelů, zdravotnické úkony provádí registrované zdravotní sestry. Jelikož se jedná o sociální službu, zdravotní sestry jsou přítomny 24 hodin denně a spolupracují s praktickým lékařem, který v domově působí. Domov pro seniory je pobytová sociální služba, o kterou si může senior zažádat na základě své svobodné vůle a poskytovatel této pobytové sociální služby má opět jasně definovaná kritéria posuzování žádosti. O procesu podání žádosti jsme na portálu Neztratit se ve stáří také již psali.

Domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem?

Domovy se zvláštním režimem (často zkratka DZR) jsou svým fungováním velmi podobné domovům pro seniory. Jsou to však specializovaná zařízení, která se zaměřují na celodenní péči o osoby se syndromem demence (nejčastěji s Alzheimerovou chorobou), osoby s psychiatrickým onemocněním ve stabilizovaném stádiu, osoby se závislostí na návykových látkách a další. Režim v těchto zařízeních je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob – například pohyb klientů je omezen jen v rámci oddělení, které je s ohledem na bezpečnost klientů uzamčené. Podobně jako v domovech pro seniory jsou klientům této pobytové sociální služby nabízeny aktivizační a rehabilitační programy, dochází sem pravidelně lékaři a setkáte se s více profesemi spolupracujícími při péči o klienty. Můžete se také setkat se zařízeními, která disponují oběma typy pobytových služeb – mají jak oddělení domova pro seniory, tak oddělení domova se zvláštním režimem. Vzhledem k velkému nedostatku tohoto typu sociální služby vzniklo poměrně velké množství alternativních subjektů slibujících odbornou péči. Doporučujeme vám proto při zvažování mimo jiné zohlednit, zda se jedná o zařízení, které je registrovanou sociální službou. Ověřit tuto skutečnost můžete například v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Klára Buttová, sociální pracovnice
spolupracovnice poradenské platformy Neztratit se ve stáří

www.neztratitsevestari.cz

 


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.