Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Pečovatelská zátěž u Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba má zásadní dopad na osobu nemocného, protože omezuje jeho schopnost samostatného života. Závislost na druhých se dotýká nejsilněji těch, kteří jsou zapojeni v přímé péči o nemocného, ale pociťují ji i ostatní členové rodiny.

Výzkumné studie i příklady z dobré praxe dokladují, že péče o člověka s Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence je náročná a vyčerpávající. Pečovatelská zátěž roste s délkou péče, se změnami chování nemocné osoby a s nedostatkem podpory ze strany rodiny a okolí. S tím souvisí signifikantní výskyt stavů deprese nebo úzkosti pečujících. Situace osamocených pečujících, kteří se starají o nemocnou osobu, může vést až k rozvoji syndromu vyhoření a následnému zanedbávání péče.

Objektivní a subjektivní zátěž

Objektivní pečovatelskou zátěží rozumíme samotnou péči, nutnost vypořádat se s emočními potřebami nemocného a vliv pečování na některé aspekty života – rodinné interakce, zaběhané rodinné zvyklosti, zdraví pečujících, sociální vztahy, finanční situaci apod. Subjektivní zátěž je pak definována jako reakce pečujícího na objektivní zátěž. Ovlivňována je řadou faktorů: rodinnými vztahy, sociálním prostředím i kulturními zvyklostmi. Zásadní vliv v subjektivní reakci hraje vnímání nemoci pečujícím: co pro něho nemoc znamená, do jaké míry ji přijímá a jak se s ní vyrovnává.

V průzkumu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“ používali pečující rodinní příslušníci v odpovědích na otázku „Co vás napadá, když se řekne demence?“ následující vyjádření: „Je to mé poslání/životní zkouška/nemocný nemůže být sám/ nešťastný, osamělý člověk/absolutní změna života/vyčlenění ze společnosti/velká starost z pohledu rodiny/šílené vyčerpání/ stigma, ztráta sama v sobě/je to strašné/jsem hrozná oběť/nedostatek času“ apod.

Modely péče

O nemocné s demencí tradičně pečuje mladší rodinný příslušník, manžel či sourozenec. Jedním z výrazných trendů, se kterým se lze v pečujících rodinách setkat, je takzvaná „dobrovolná samostatnost“. Týká se pečujících, kteří nevyžadují pomoc s péčí nebo ji aktivně odmítají. Tento postoj však skrývá řadu rizik. Prakticky veškerá objektivní i subjektivní zátěž dopadá výhradně na jediného člověka, což ho stojí mnoho fyzických a psychických sil.

Jiným typem péče o nemocného je „sdílená péče“. I zde působí často jeden „koordinátor“ neboli nejzatíženější člen rodiny, zátěž je však snížena přebráním části pečovatelských úkonů někým jiným. I sdílená péče nese riziko konfliktů. Především, když není dobře ošetřeno rozdělení kompetencí a pečující se dostatečně navzájem neoceňují za vynaložené úsilí. Specifickou oblastí rodinných vztahů při péči o člověka s demencí jsou „sourozenecké skupiny“, které mají nemocného rodiče. Obvykle se tu objevují konflikty týkající se toho, jak má péče o nemocného vypadat.

Psychosociální pomoc pečujícím

Překážky péče představuje problémová komunikace, neschopnost či neochota říci si o pomoc, nejistota či nevyjasněné představy o tom, co demence obnáší a jak by se s ní mělo zacházet. Snížit pečovatelskou zátěž rodinných pečujícím mohou pomoci různé formy psychosociální pomoci. Patří mezi ně poradenství a podpora od odborníků či podpůrných skupin, telefonická krizová pomoc, psychoterapeutická intervence, relaxační techniky, rekondiční a lázeňské pobyty a další formy terénní, ambulantní a institucionální pomoci. Intenzivní práce s členy rodiny a jejich zapojení do péče mohou přinést pečujícím značnou úlevu a podpořit péči o člověka s demencí v domácím prostředí.

Zdroj: Jarolímová E, Boučková E, Holmerová I. Rodinný systém a pečovatelská zátěž u Alzheimerovy choroby. Geri a gero.

(sa)

Položte dotaz odborníkovi

Ptejte se našich lékařů a specialistů a získejte pomoc v souvislosti se svými pochybnostmi, které se týkají stárnutí.

Jak to funguje?

1.

Položte otázku, na kterou potřebujete znát odpověď a vyplňte e-mail, na který Vám poté přijde odpověď.

2.

Otázka bude odeslána specialistům, kteří Vám na otázku do 48 hodin odpoví.

3.

Na odpověď vás upozorníme e-mailem nebo ji naleznete v naší on-line poradně.

Diskuze

optiowl, 06.11.2022

Počet odpovědí: 0
In 1990, Jordan published his vision of the new group of medicines brand name cialis online levitra zelzah pharmacy MCV is the leading trade news and community site for all professionals working within the UK and international video games market

Dusefreew, 22.05.2022

Počet odpovědí: 0
https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Xbmkuf Never give this for acute gout it makes it worse. Yrjvvy Cialis https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Symptoms Abnormal body proportions long legs short trunk shoulder equal to hip size Abnormally large breasts gynecomastia Infertility Sexual problems Less than normal amount of pubic armpit and facial hair Small firm testicles Tall height Exams and Tests Klinefelter syndrome may first be diagnosed when a man comes to the doctor because of infertility. Iakluo

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.