Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Alzheimerova choroba

Kdo byli Alois Alzheimer a Oskar Fischer?

V roce 1907 publikoval psychiatr Alois Alzheimer klinický případ pacientky s progresivním onemocněním, které zahrnovalo psychotické příznaky a postupné zhoršování kognitivních funkcí. Pacientka, později známá jako Augusta Deterová, na toto onemocnění ve svých 56 letech zemřela. Onemocnění bylo následně pojmenováno jako Alzheimerova nemoc.

Alois Alzheimer

Německý lékař Alois Alzheimer prezentoval kazuistiku své pacientky na sjezdu psychiatrů v německém Tuebingenu, kde v rámci své přednášky popsal neuropatologické změny jejího mozku (změny fibril a plaky). Klinický případ Augusty D. nepochybně nebyl prvním případem demence, jednalo se však o případ, který byl pečlivě sledován a zdokumentován. U pacientky šlo o tzv. presenilní typ demence, tedy demenci začínající před 60. rokem věku. Klinickému obrazu zpočátku dominovaly bludy a patologická žárlivost na manžela, poté se objevily poruchy paměti a myšlení, dezorientace, postupné zhoršování stavu a těžká demence.  Za pozornost stojí to, že jde o konkrétní příběh, který může být atraktivní i pro laického čtenáře. K dispozici jsou některé údaje z pacientčina života i fotografie.

V té době vzácná Alzheimerova nemoc dnes patří k nejčastějším onemocněním vyššího věku. Pravděpodobná diagnóza Alzheimerovy nemoci (přesnější diagnóza není zatím všem dostupná) je stanovena pacientům, u nichž onemocnění probíhá různým způsobem – od velmi rychle progredujících forem demence, srovnatelných s tímto prvním slavným případem, přes nejčastější, pomalu progredující demenci u starších pacientů až po vzácnější přechodné kognitivní poruchy.

Oskar Fischer

Zajímavé je, že v roce 1907 nevyšla jen Alzheimerova publikace, podle níž později přednosta Královské psychiatrické kliniky v Mnichově, prof. Emil Kraepelin, nemoc pojmenoval.  V témže roce publikoval výsledky své práce také pražský lékař Oskar Fischer. Jeho publikace „Miliární nekrózy a drúzovité útvary z neurofibril, pravidelné změny mozkové kůry u senilní demence“ zahrnuje popis mozkových změn Alzheimerovy nemoci u 16 pacientů.  Fischer porovnával výsledky svého zkoumání s kontrolní skupinou pacientů, kde změny typické pro demenci nenalezl. Srovnání případů demence s kontrolní skupinou lze považovat i z pohledu dnešní vědy za významné.  Případy popsané Oskarem Fischerem jsou ovšem, na rozdíl od Alzheimerova případu, anonymizované, což je může činit pro laickou veřejnost méně zajímavými.

Přístup Aloise Alzheimera byl jistě vizionářský. Propojil klinické sledování pacientky s pečlivou dokumentací případu a výzkum mozku s využitím tehdy nejnovějších poznatků vědy. Přínos Oskara Fischera je rovněž nezpochybnitelný. Popsal patognomické změny u senilní demence, nejčastější formy Alzheimerovy nemoci, a vymezil je oproti kontrolní skupině.

Zdroj: Holmerová I. Alois Alzheimer a Oskar Fischer – 110 let od jejich průkopnických publikací. Geri a gero 2017; 6(3): 141–143.


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.