Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Mozek

Česká společnost stárne, přibývá těch, kteří se dožívají vysokého věku. Za posledních deset let se u nás střední délka dožití zvýšila o více než dva roky: u žen na 82,1 roku a u mužů na 76,2 roku. Významnou součástí projektu mojelekarna.cz je proto ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností i edukace lékárníků v problematice zdravotních komplikací seniorů. Cílem je nabídnout pacientům a zákazníkům lékáren sdružení Moje lékárna kvalitní a užitečné informace určené seniorům, ale také jejich rodinným příslušníkům a osobám, které o ně pečují. 

Mnoho lidí si možná myslí, že zapomínání je běžnou součástí vyššího věku. To může být závažný omyl, protože v mnoha případech se již může jednat o první příznaky demence. Stáří může být pomalejší, ale jeho součástí v žádném případě není zapomínání, které člověku komplikuje život. Objeví-li se toto zapomínání, je nejvyšší čas vyhledat odborníka obeznámeného s problematikou Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění, způsobujících demenci. Nejčastěji to bývá geriatr, neurolog či psychiatr, ale velmi často také praktický lékař. Demence je důsledkem chorobného procesu. Pokud lékař určí diagnózu nemocného jako demenci nebo přímo Alzheimerovu nemoc, je to proto, že u nemocného jsou patrné poruchy paměti, myšlení a chování.

Prvními příznaky, které může rodina pozorovat, jsou potíže se zapamatováním si zejména nedávných událostí a poruchy ve vykonávání navyklých, pravidelných úkonů. U nemocného se může objevit také neklid, změny osobnosti, poruchy chování, zhoršený úsudek, potíže s nacházením slov, dokončováním myšlenek a plněním pokynů. Alzheimerova nemoc je nejběžnější příčinou demence.

Věk: demence se může vyskytnout v jakémkoli věku, ale relativně vzácně přichází před 60. rokem. S přibývajícím věkem přichází častěji a postihuje cca 1 % lidí 65-69letých, ale cca 24 % 85letých a starších. Přesto však není dosud zřejmé, zda věk je samostatným rizikovým faktorem, a nebo zda se jedná o častější výskyt jiných rizikových faktorů s přibývajícím věkem.

Ženy vs muži: většina studií neprokazuje rozdíly ve výskytu demence u jednotlivých pohlaví. Některé studie však prokázaly, že ženy jsou více ohroženy Alzheimerovou chorobou než muži. Naopak muži jsou více ohroženi demencí cévního původu.

Rodinný výskyt a genetické faktory: pokud se demence vyskytne před 60. rokem věku, jedná se velmi často o dědičně podmíněné onemocnění. Blízcí příbuzní (děti, bratři, sestry) lidí s Alzheimerovou chorobou mají tři až čtyřikrát větší pravděpodobnost tohoto onemocnění než lidé bez této zátěže.

Vzdělání: mnoho studií prokazuje, že demence a zejména Alzheimerova choroba jsou méně časté u lidí s vyšší úrovní vzdělání. Nicméně příčiny tohoto popsaného jevu nejsou vědcům stále jasné. Například není známo, zda je to úroveň vzdělání sama o sobě, přirozená úroveň inteligence nebo socioekonomický statut rodiny, které mohly ovlivnit tyto výsledky. Také úroveň psychické aktivity v průběhu celého života může být důležitým protektivním faktorem.

Cévní mozkové příhody a vaskulární onemocnění: demence se rozvine zhruba u třetiny lidí po CMP. Odlišení mezi Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí se stává méně jasným, protože u mnoha lidí s demencí po CMP se zdá, že se jedná spíše o Alzheimerovu chorobu než o typickou multiinfarktovou demenci.

Deprese: starší lidé s depresí mají 3-4x větší riziko demence.

Demence je také součástí klinického obrazu jiných onemocnění mozku - Parkinsonovy či Hungtintonovy, Creutzfeld-Jakobovy choroby či roztroušené sklerózy. Také onemocnění jiných systémů mohou vést k obrazu identickém demenci: srdeční či jaterní selhání, CHOPN, pokročilá onkologická onemocnění...

Ve snaze zvýšit kvalitu poradenství nabízí lékárníci sítě „Moje lékárna" možnost kvalifikovaného poradenství, spočívající v posouzení rizika v oblasti poruch paměti a demence u seniorů. Ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností připravili pro pacienty možnost posouzení míry rizika přímo v lékárnách. Touto službou se snaží o cílené směřování rizikových pacientů do ordinací lékařů na specializovaná vyšetření.

SEZNAM LÉKÁREN NABÍZEJÍCÍCH MĚŘENÍ PAMĚTI ZCELA ZDARMA NALEZNETE ZDE

Položte dotaz odborníkovi

Ptejte se našich lékařů a specialistů a získejte pomoc v souvislosti se svými pochybnostmi, které se týkají stárnutí.

Jak to funguje?

1.

Položte otázku, na kterou potřebujete znát odpověď a vyplňte e-mail, na který Vám poté přijde odpověď.

2.

Otázka bude odeslána specialistům, kteří Vám na otázku do 48 hodin odpoví.

3.

Na odpověď vás upozorníme e-mailem nebo ji naleznete v naší on-line poradně.

Diskuze

Fluetty, 06.01.2023

Počet odpovědí: 0
PMID 26199431 where to buy cialis online forum

deegrardy, 02.11.2022

Počet odpovědí: 0
As far as the GH is concerned, I would take 2 4 IU s of the SEROSTIM and 8IU s of the Humalog in the morning and 6IU s of the HUMALOG after you train no insulin when you are dieting for the contest because your carbs will be too low buy cialis non prescription The distribution of this pH o conditioned VRAC LRRC8 not just in the majority of large and small nodose neurons but more importantly its localization by immunofluorescence in the neuronal membranes and neurites supports its mediation of sensory signaling possibly in both C and AОґ fibers

tuhilleft, 22.05.2022

Počet odpovědí: 0
Its important that you not be harshly selfcritical. https://newfasttadalafil.com/ - cialis viagra combo pack Rlmski Srphpf buy cialis 5mg daily use Dgzmhn Having drifted apart from his wife his new relationship with teenager Hedwig Freiberg did not help. Rjsmdt https://newfasttadalafil.com/ - cialis order online

Cillahill, 15.05.2022

Počet odpovědí: 0
https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Buy Plavix Us Cialis Generic Stendra https://newfasttadalafil.com/ - Cialis and Bayer Corp. Sryudg

houcrax, 05.08.2021

Počet odpovědí: 0
buy cheap generic cialis online

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.