Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Srdce a cévy

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci a předseda České kardiologické společnosti, má na svých webových stránkách následující moto: Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát, srdce jen jednou.

Jeho správné fungování můžeme do značné míry sami ovlivnit správným životním stylem. Vysoký cholesterol a krevní tlak, nezdravý životní styl - nekvalitní strava, kouření, stres a nedostatek pohybu našemu srdci přidávají roky navíc.

Chraňme si své srdce!

Lékaři s pomocí moderních léků a medicínských postupů dnes umějí doslova zázraky. Dobrým příkladem je třeba léčba akutních infarktů myokardu:

„Jako mladý absolvent lékařské fakulty jsem tehdy zažil pouze symptomatické léčení infarktů," vzpomíná prof. Táborský. „Znamenalo to tři až šest týdnů na lůžku bez pohybu a rehabilitace, klid a nitroglycerin. Nyní je pravidlem urychlený transport do kardiocenter, intervenční léčení přímou angioplastikou a stenty. Podle statistik máme dnes na tuto diagnózu pouze kolem 5 procent úmrtnosti a úspěch v tom, že se české postupy léčby infarktu zavedly v prakticky celém světě. Farmakoterapie nyní obvykle zahrnuje dvojitou protidestičkovou léčbu (DAPT) plus statiny, ACE inhibitory nebo sartany a samozřejmě betablokátory; medikace závisí i na typu stentu, některé z nich umožňují zkrácení léčby z 6 nebo 12 měsíců na pouhých 30 dní. Pokud se přidá fibrilace síní, zpravidla nasazujeme trojitou terapii (v moderním pojetí buď kombinaci warfarinu s DAPT, nebo tam, kde je vyšší riziko krvácení, přímou perorální antikoagulanci plus clopidogrel)."

Dalším nepříjemným a nebezpečným onemocněním srdce je fibrilace síní

„Základem léčení je moderní, účinná a hlavně bezpečná antikoagulační léčba. Tam, kde je jasná indikace a profit pro pacienta, je jistě na místě katetrizační ablace, opět v některém z kardiocenter. Je to léčebné opatření zejména pro ty nemocné, kteří mají paroxysmální nebo perzistující typ fibrilace. V současné době máme kromě klasického warfarinu k dispozici 4 typy inovativních léčiv (dabigatran etexilát, rivaroxaban, apixaban a edoxaban)."

V poslední době často čteme o nebezpečí srdečního selhání

„Srdeční selhání může být jak nově vniklá porucha srdeční činnosti navazující na déletrvající onemocnění srdce, tak akutní zhoršení chronického srdečního selhávání. Nejčastější příčinou jsou ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie, srdeční arytmie a řada dalších diagnóz. Rozlišujeme čtyři stupně funkční klasifikace (NYHA) a podle nich, vyvolávajícího onemocnění a aktuálního klinického stavu pacienta volíme způsob léčby. Při onemocněních srdce a při jeho chronickém selhávání preventivně podáváme léky na zlepšení srdeční funkce, abychom těžkým formám selhání předešli. Od letošního roku jsou i v lékárnách k dispozici moderní léky (sacubitril-valsartan), které přinášejí mortalitní benefity a výrazně tak prodlužují délku života. Jsou drahé. Pojišťovny je sice hradí, ale prozatím se jimi léčí především ve specializovaných kardiocentrech."

Stálým nebezpečím pro srdce - a tyto rizikové faktory má u nás snad většina populace - jsou vysoké hladiny cholesterolu a hypertenze:

„Nepoznaná a neléčená dyslipidémie je pro ischemickou chorobu srdeční významným rizikovým faktorem, který se jistě nechá pozitivně ovlivnit režimovými opatřeními - správnou stravou a dostatkem pohybové aktivity. Pokud ne, nasazujeme léky. Pacientům po IM standardně podáváme vysoké dávky statinů s cílem stabilizovat aterosklerotický plát. V případě nedosažení cílových hodnot LDL cholesterolu přidáváme ezetimib v kombinaci se statiny, pro nejtěžší pacienty máme nově rezervované inhibitory PCSK 9 (evolucumab, alirocumab), ty však dosud po dvou letech od zahájení řízení nemají stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění.

Hypertoniků u nás máme zhruba 3,5 až 4 miliony. Časná diagnostika je základem úspěchu. Začíná se standardně nefarmakologickými opatřeními, velmi důležité je správné měření krevního tlaku s použitím validovaného přístroje se zápisem. Víme, že řada hypertoniků si jej neměří vůbec anebo špatně, někteří z nich bohužel nedodržují užívání předepsané medikace (noncompliance). Po vyšetření na odborném pracovišti, kdy je třeba vyloučit u nově diagnostikovaného, zejména mladšího hypertonika sekundární hypertenzi, podáváme ACE inhibitory nebo sartany, kalciové antagonisty, diuretika, event. betablokátory a centrální působící antihypertenziva. Význam má nově zavedená kombinační terapie, kdy jedna tableta může obsahovat až 3 účinné látky, nebo kombinaci se statinem výhodnou a pacientů s metabolickým syndromem, zejména u diabetiků. Kombinace léčebných opatření společně s odpovídajícím denním režimem umí hypertenzi jako základní rizikový faktor onemocnění srdce dobře zkrotit.

Ptala se a za rozhovor děkuje Mgr. Jana Hrabáková. Zdroj: hcmagazin.cz

 


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.