Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Kardiovaskulární problémy a respirační systém

Stárnutí je individuální proces probíhající do jisté míry rozdílně u každého jednotlivého člověka. Přesto existují obecné rysy, které stáří charakterizují. Jde především o změny týkající se různých systémů. Čeho se týkají a jak je lze charakterizovat?

Snížená adaptační schopnost

Starší lidé hůře a pomaleji reagují na veškeré změny vnějšího či vnitřního prostředí. Stáří je pomalejší, a to se týká nejen pracovního tempa, ale i rychlosti prakticky všech činností. Souvisí s tím také rozdíl ve vnímání času. Starším lidem čas „běží rychleji“. Pomaleji proto probíhá i rehabilitace a doléčení akutních onemocnění.

Problémy srdce a cévního systému

Ve stáří dochází ke snížení elasticity cév a ke snížení průtoku krve prakticky všemi systémy a orgány. V srdci dochází k ubývání kardiomyocytů (buněčných elementů vodivého aparátu), důsledkem čehož je pokles vnitřní srdeční frekvence a pokles tepové frekvence při zátěži (respektive zhoršení schopnosti adekvátně a potřebně reagovat na zátěž). U necvičících jedinců klesá maximální spotřeba kyslíku za každou dekádu o 8–10 %. Dochází k zániku buněk, čímž se snižuje poddajnost myokardu.

Dochází ke změnám v arteriálním řečišti – ubývá elastinu a přibývá kolagenu ve stěně cévy, což způsobuje snížení pružnosti cévní stěny. Co proti tomu můžeme dělat? Pravidelné cvičení ve stáří zlepšuje systolické funkce, periferní cévní odpor a tuhost periferních cév. Vyplatí se také nechat si změřit tzv. „stáří cév“, což lze udělat i ve vybraných lékárnách. Toto vyšetření je pak základem pro stanovení případného řešení jakýchkoli problémů. V České republice je onemocnění kardiovaskulárního aparátu stejně jako v mnoha dalších vyspělých zemích Evropy jednou z nejčastějších příčin úmrtí.

Co stojí za kardiovaskulárními onemocněními (nejčastěji ischemické nemoci srdeční)? Nadpoloviční většina lidí trpí v šesté a sedmé dekádě arteriální hypertenzí (zvýšením krevního tlaku). Kouření je oproti tomu ve vyšším věku méně časté než u mladších věkových skupin. Hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu (low-density lipoprotein cholesterol), stoupají od sedmé a osmé dekády s poklesem LDL cholesterolu od vyššího věku. Prevalence (podíl počtu jedinců trpících danou nemocí k celkové populaci) poruchy glukózové tolerance nebo přímo diabetu stoupají s věkem.

Změny srážlivosti krve

Ve stáří dále dochází k úbytku kostní dřeně, snížení bohatosti krevních elementů, zpomalení erytropoézy (krvetvorby), snížení aktivity leukocytů a fagocytózy (tedy schopnosti buněk pohlcovat pevné částice). Zvýšená tendence k agregaci krevních destiček spolu se snížením fibrinolytické aktivity (schopnosti rozpouštět krevní sraženiny) se podílí na větším výskytu tromboembolických komplikací ve stáří. U starších nemocných je tendence ke vzniku hyperkoagulačních stavů (trombofilie) podpořena velmi často nízkou hydratací.

Respirační systém

Určité změny respiračního systému jsou podmíněny už jen prostým rozvojem tzv. stařeckého hrudníku – tedy osteoporózy skeletu, ochablosti mezižeberních svalů nebo bránice. To vše vede k poklesu vitální kapacity plic. Reakce na hypoxii (nedostatečné množství kyslíku pro metabolismus) i hyperkapnii (zvýšené množství oxidu uhličitého v krvi) jsou sníženy. Vlivem zmenšení množství a redukci pohyblivosti ciliárních buněk dochází ke zhoršení samočistící schopnosti dýchacího systému.

Zajíc J., Nerad V., Vyroubal P.: Ischemická choroba srdeční ve vyšším věku. Česká geriatrická revue. 2006; 4(2):96–101

Roubenoff R. Sarcopenia and its implications for the elderly. EurJ ClinNutr 2000; 54 (supl 3): 40-47


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.