Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Oslabení sluchu

Nemoc nebo bolest nejsou normálními projevy stárnutí. Ve stáří můžeme být pomalejší, musíme se často smířit s oslabením zraku a sluchu, ale většina obtíží, které jsou léčitelné ve středním věku, jsou léčitelné i ve stáří. Vždy se vyplatí nepodceňovat příznaky a konzultovat své zdravotní problémy s lékařem nebo lékárníkem. V lékárnách označených MOJE LÉKÁRNA jsou připraveni a vyškoleni na konzultace se seniory a jejich rodinnými příslušníky.

Proškolený personál i přehledné edukační materiály

V lékárnách označených logem projektu je realizováno odborné poradenství se speciálním zaměřením na geriatrické pacienty včetně informačních letáků, pojednávajících o problémech spojených se stářím. Lékárny tohoto sdružení jsou pravidelně proškolovány za odborné garance České gerontologické a geriatrické společnosti.

PRESBYACUSIS = oslabení sluchu způsobené věkem

Někteří lidé si nechtějí zhoršování sluchu připustit. Ale bohužel zhoršování sluchu patří ke stárnutí. Jedná se o přirozenou ztrátu sluchu, která je způsobena úbytkem jemných buněk kochleárního aparátu vnitřního ucha, které jsou tím místem, jež zprostředkovává přenos signálů vyvolaných sluchem nervovým systémem do mozku. S přibývajícím věkem těchto buněk ubývá a lidé pozorují, že zvuky již nejsou tak jasné a zřetelné, jak tomu bývalo dříve. Jedna pětina všech dospělých a více než polovina lidí starších 60 let má horší sluch. V dnešní době komunálního hluku (zvýšená zvuková zátěž vyvolaná běžnými denními situacemi) dochází k poruše sluchu i u mladších jedinců - tzv. 'Socioakuze, a to v závislosti na intenzitě zvukové zátěže během života a genetických dispozicích jedince. Proto se doporučuje, aby lidé pod 60 let, kteří pozorují zhoršení sluchu, vyhledali lékaře, protože v tomto věku není ještě pravděpodobné, že by se jednalo o presbyacusis. 

První problém je se souhláskami s, š, t nebo f

U mnoha lidí se projevuje oslabení sluchu tak, že jsou nejdříve setřeny vysoké tóny (vysokofrekvenční). Proto jako první projev této poruchy se může stát, že přestáváte rozumět mluvenému slovu. Je tomu tak proto, že souhlásky s, š, t, k, p, f jsou formovány vysokou frekvencí zvuku („kočička"...).


Které příznaky je třeba sledovat?

Čím více z uvedených příznaků u sebe pozorujete, tím je pravděpodobnější, že se jedná o presbyacusis:

  • Zdá se vám, že lidé nemluví dost zřetelně
  • Je třeba, aby vám ostatní vícekrát zopakovali, co řekli, abyste správně porozuměli
  • Máte problém rozumět tomu, co bylo řečeno v hlučném prostředí
  • Jestliže hovoříte v určité skupině, je obtížné sledovat konverzaci
  • Ostatní si myslí, že máte příliš hlasitě zapnuté rádio či televizi, ale vy byste je jinak neslyšeli
  • Máte problémy slyšet v telefonu

Kdy k lékaři a jaká vyšetření absolvovat?

Prvním krokem, který je třeba uskutečnit, je návštěva praktického lékaře. Jako důvody návštěvy mohou být body z výše uvedeného seznamu potíží se sluchem. Lékař provede orientační sluchové vyšetření slovem nebo ladičkou a podle výsledku tohoto vyšetření pacienta pravděpodobně odešle na specializované audiologické vyšetření nebo k odbornému ušnímu lékaři, kde bude jeho sluch vyšetřen pomocí přístrojů.

Dalším odborníkem, který se může problémem se sluchem zabývat, je otorhinolaryngolog nebo foniatr. Předtím, než pacient absolvuje audiologické vyšetření, vyšetří lékař otoskopem zevní zvukovod, zda v něm není přítomna překážka, nejčastěji cerumen - tzv. ušní zátka. Vyšetření sluchu (audiometrie) trvá cca 20 minut. Slovní audiogram identifikuje míru poruchy porozumění mluvenému slovu a rovněž se využívá k určení výše příspěvku pojišťovny na sluchadlo. Vyšetřující lékař požádá pacienta, abyste si nasadil sluchátka a naslouchal pozorně různým zvukovým signálům v jednom či druhém uchu, a aby vždy signál označil stisknutím tlačítka. Postupným zeslabováním a zesilováním signálu zjistí intenzitu, kdy je tón slyšitelný a kdy je již nepříjemně silný až bolestivý. Jestliže tento test prokáže poruchu sluchu, je třeba dále provést test kostního přenosu, který zjišťuje na obou stranách funkčnost vnitřního ucha (a odliší tak poruchu vnitřního a středního ucha). Jestliže se podezření na poruchu sluchu potvrdilo objektivním vyšetřením, audiolog či odborný ušní lékař pacientovi vysvětlí výsledky testů a poradí, zda mu pomohou sluchadla a/nebo jaká je další možná pomoc, eventuálně doporučí další potřebná vyšetření. 


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.