Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Bolesti pohybového aparátu a jak je můžeme léčit

Bolesti pohybového aparátu a jak je můžeme léčit

Bolest všichni známe. Je tak stará, jak staré je lidstvo samo a nejspíš ještě déle. Bolest je nepříjemný pocit, který může omezit schopnost člověka provádět každodenní běžné činnosti, změnit tak životní styl a nepříznivě ovlivnit naši práci, vztahy a nezávislost. Často slouží jako varovný signál, který nás upozorňuje, že s naším tělem není něco v pořádku. Akutní bolest se obvykle objeví náhle a je znamením, že naše tělo utrpělo nějaké poškození. Jakmile se zranění zahojí, měla by bolest ustat. Chronická bolest je přetrvávající bolest a trvá déle než akutní bolest.

Mezi nejčastější typy chronických bolestí patří bolesti pohybového aparátu. Řadíme sem bolesti páteře a bolesti velkých i malých kloubů. Základem léčby je farmakoterapie (léčba léky proti bolesti – analgetiky), která by však měla být součástí komplexního léčebného přístupu. Vhodná je kombinace s fyzioterapií, invazivními léčebnými přístupy, případně psychoterapií. Léky proti bolesti můžeme podávat perorálně (ústy) nebo ve formě lokálních mastí, gelů nebo náplastí.

Bolesti zad

Bolesti zad jsou nejčastěji způsobeny základním onemocněním páteře. Roční výskyt bolestí zad se udává mezi 15-45%, celoživotní výskyt je 60-90%. Chronické bolesti bederní páteře se vyskytují u 3-7% dospělé populace a jsou příčinou 1/3 všech pracovních neschopností.1,2,3 Podle délky trvání rozdělujeme bolesti páteře na akutní (dny až týdny), subchronické a chronické (měsíce až roky). Bolesti bývají pacienty velmi často popisovány jako ostré, palčivé nebo vystřelující. To vede k úvahám, že vedle přítomnosti významné zánětlivé složky bolesti je přítomna i složka vyplývající z nervového poškození.

Bolesti kloubů

Neméně časté jsou i bolesti kloubů. Podle výsledků Národního průzkumu zdraví prováděného ve Spojených státech prostřednictvím dotazníku odhadem 52,5 milionů (22,7 %) dospělých osob trpí dle vlastního hodnocení artritidou, která byla potvrzena lékařskou diagnózou, a 22,7 milionů (9,8 %) osob trpí artritidou a omezením aktivity z důvodu artritidy. Asi 30 % dospělých osob uvedlo určitou formu bolesti kloubů během předcházejících 30 dnů, přičemž nejčastějším místem výskytu byl kolenní kloub.4 Výsledky výzkumu Evropské komise Eurobarometer 2007 ukázaly, že 22 % respondentů uvedlo zkušenost s bolestí pohybového aparátu.

Jakým způsobem můžeme bolest léčit?

Léky proti bolesti jsou dvojího typu. Léky jiné než opiáty, sem patří paracetamol a metamizol a léky s protibolestivým a zároveň protizánětlivým efektem. Ty jsou používány nejčastěji a jsou ve formě tablet, kapslí, náplastí nebo mastí a gelů. Druhou skupinu tvoří opiáty, které se používají jen pod dozorem lékaře a v případě těžkých bolestí.

Diklofenak jako účinná látka

Nejčastěji používanou látkou proti bolesti s protizánětlivým efektem je diklofenak. Ten je dostupný v celé řadě forem. Nevýhodou tohoto léku při perorálním podání (podávání ústy) je případný projev možných nežádoucích účinků. Výhodné je tedy jeho lokální podávání ve formě mastí, gelů a náplastí, kdy se tyto nežádoucí účinky neprojevují.

Jak si v lékárně vybrat ten správný produkt?

V lékárně je dostupná celá řada nejrůznějších léků proti bolesti a někdy je velmi obtížné si vybrat ten nejúčinnější. Přitom jsou mezi nimi výrazné rozdíly. Výzkumníci proto stanovili číslo NNT, které udává, kolik pacientů musí být léčeno daným lékem, aby alespoň u jednoho z nich došlo k minimálně 50% úlevě od bolesti. Čím je tedy toto číslo nižší, tím je daný lék účinnější. Obecně analgetika s NNT nižším než 3 považujeme za velmi účinná.

Dále bylo zkoumáno, která forma lokálního analgetika vykazuje nejlepší účinek proti bolesti. Bylo zjištěno, že nejlépe si vede diklofenak ve formě gelu, který vykazuje NNT 1,8. To je úžasný výsledek. Na druhém místě se umístil ketoprofen gel (NNT 2,5) a na třetím místě ibuprofen gel (NNT 3,9).

Diklofenak ve formě gelu a jeho účinek

Čím to, že diklofenak gel si vedl tak dobře? Tento gel totiž obsahuje nejenom velmi dobrou účinnou látku diklofenak, která sama o sobě dobře proniká přes kožní bariéru, ale v gelu je přítomen i tzv. nosič, který molekulu diklofenaku uchopí a přenese do podkoží. Tam se vytváří zásobník, odkud se lék dostává k místu bolesti. Zároveň však nedochází k významnějšímu vstřebávání diklofenaku do krve, nejsou tedy přítomny nežádoucí účinky spojené s užíváním léku perorálně. A jak je to v porovnání účinku léku podávaného perorálně a lokální aplikací léku? Řada studií prokazuje, že lokální podávání léku je první týden aplikace stejně účinné jako perorální podání, přitom je tato forma spojena jen s minimem nežádoucích účinků. Proto se někdy doporučuje se systémovou léčbou počkat a jako první volbu zvolit lokální aplikaci.

Indikace pro aplikaci diklofenak gelu jsou bolesti zad, poúrazové stavy pohybového aparátu a po poradě s lékařem různé formy revmatizmu. Délka podávání diklofenaku ve formě gelu by neměla být delší než 14 dní. V případě, že nedojde k úlevě, měl by pacient vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Bolesti pohybového aparátu se výrazně podílejí na snížení kvality života pacientů. Jejich výskyt spolu s věkem stoupá. Nastavením šetrné léčby však jsme schopni dosáhnout velmi dobrých léčebných výsledků, a tím zejména seniorům zpříjemnit kvalitu života a navrátit radost z pohybu.

Prim. MUDr. Marek Hakl, PhD.

Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o., Brno

1Breivik H, Collett B, Ventafridda V, et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006; 10: 287–333.

2Müller-Schwefe G. Make a CHANGE: optimising communications and pain management decisions. Curr Med Res Opin 2011; 2: 481–488.

3Skála B. Doporučené postupy pro farmakoterapii bolesti a jejich dopad v oblasti primární péče. Bolest 2008, 3: 151–155.

4Prevalence of Doctor-Diagnosed Arthritis and Arthritis-Attributable Activity Limitation — United States, 2010–2012


 

Pro více informací navštivte www.mojelekarna.cz

Široká nabídka produktů, profesionální poradenství, skvělé ceny a osobní odběr do více než 270 lékáren ZDARMA při nákupu nad 399 Kč.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.