Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Polyfarmacie

Nadužívání léků – jaké jsou hlavní důsledky

V medicíně se nadužívání léků vyjadřuje odborným termínem polyfarmacie nebo polypragmazie. Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem polyfarmacie v Evropě. Nadužívání léků respektive užívání více léků, jejichž množství a kombinace zvyšují riziko nežádoucích účinků léčby, je typické zejména pro starší pacienty trpící více onemocněními.

Zatímco lehčí stupeň polyfarmacie je vyjádřen podáváním 5–7 léků, těžký stupeň polyfarmacie je vyjádřen počtem 9 a více léků. Riziko polyfarmacie se přitom nezvyšuje jen s počtem užívaných léků, ale také s délkou jejich podávání. Polyfarmacie bývá častá u tzv. polymorbidních pacientů – trpících několika vážnými chorobami – kteří musí užívat větší počet léčiv. Obavy z polyfarmacie však nesmějí být důvodem k vysazení nezbytné léčby nebo k jejímu poddávkování.

Podvýživa jako důsledek polyfarmacie

Zásadním problémem polyfarmacie je podvýživa. Špatný nutriční stav negativně ovlivňuje proces léčby.  Důsledkem podvýživy a polyfarmacie je zvýšená nemocnost a zhoršená kvalitu života. Přitom je tato kombinace velmi často přehlížena. Vztah mezi polyfarmacií a podvýživou je založen na větším počtu mechanizmů. Dlouhodobé nadužívání více léčiv vyvolává nechutenství a vede k poklesu krevních bílkovin, které jsou zásadní pro transport léčiv. To vede ke zhoršení biologické dostupnosti léků a změnám jejich farmakokinetiky. Vzniká tak začarovaný kruh: polyfarmacie zhoršuje příjem potravy, hypopoteinemie narušuje transport léčiv, což vede k nutnosti užívat zvýšené dávky léčiv a tím dále dochází ke zhoršování nežádoucích účinků léčiv a podvýživě.

Jednotlivé léky mohou vést k rozvoji podvýživy z různých důvodů. Mohou způsobovat nechutenství (inhibitory acetylcholinesterázy, antibiotika, digoxin, hypnotika), vést k předčasnému pocitu nasycení (anticholinenergika, sympatomimetika), snižovat schopnost přijímat potravu (sedativa, opiáty), ztěžovat polykání (nesteroidní antirevmatika), vést k zácpě (opiáty, diuretika), apod.

Podvýživa je často zjišťována u pacientů přijímaných do nemocnice, ale mnohdy se rozvíjí i za hospitalizace. Nejvíce rizikoví jsou pacienti vyšší věkové skupiny, zejména nad 80 let. Podvýživa se zde týká přibližně poloviny z nich. V riziku podvýživy jsou také pacienti s chronickými dýchacími obtížemi (45 %), s poruchami gastrointestinálního traktu (80 %), s onkologickým onemocněním (85 %), pacienti s horečnatými stavy (65 %) a nemocní trpící demencí či psychiatrickým onemocněním.

Důvody pro podávání nadměrného množství léků jsou následující:

1. Předpoklad, že pokrytí širokého spektra obtíží léky zajistí kvalitu péče.

2. Pacient provozuje tzv.„medicínskou turistiku“ – navštěvuje nezávisle více lékařů a mnohdy užívá na řešení jednoho problému více léčiv. Někdy užívá stejná léčiva pod jiným jménem, vytváří se tak duplicita v léčbě a hrozí předávkování.

3. U starších nemocných se někdy mylně interpretují nežádoucí účinky léčiv jako důsledek chorobného stavu a následně se podávají další léky.

4. Podcenění rizik, které přináší léčba.

5. Nerespektování léčebných doporučení pacientem, špatné porozumění lékaři.

6. Snadná dostupnost volně prodejných léků v lékárnách, obchodech, případně z internetové sítě a nevhodná samoléčba.

Důsledky nadužívání léků lze shrnout do následujících bodů:

  • Zvýšené riziko lékových interakcí a zdvojení léčby, stejné léčivo může být obsaženo pod jiným názvem nebo jako komponenta jiného léku!
  • Zvýšené riziko nežádoucích účinků roste s počtem lékových interakcí. Některé léky mohou být i navzájem kontraindikované!
  • Zvýšené finanční nároky na léčbu jsou způsobeny nejen vyšším počtem léků, ale také nežádoucími nebo vedlejšími účinky léků.
  • Užívání více léků snižuje lékovou compliance a vede k nedůslednému užívání léků.
  • Polyfarmacie významně zhoršuje nutriční stav nemocného a je jednou ze závažných příčin podvýživy.
  • Udává se, že asi 6 % pacientů je přijato k hospitalizaci z důvodů komplikací vyvolaných léky.

Zdroj: Zadák. Z. Polyfarmacie a podvýžive ve stáří. Geri a gero 2017: 2.

(sa)

Položte dotaz odborníkovi

Ptejte se našich lékařů a specialistů a získejte pomoc v souvislosti se svými pochybnostmi, které se týkají stárnutí.

Jak to funguje?

1.

Položte otázku, na kterou potřebujete znát odpověď a vyplňte e-mail, na který Vám poté přijde odpověď.

2.

Otázka bude odeslána specialistům, kteří Vám na otázku do 48 hodin odpoví.

3.

Na odpověď vás upozorníme e-mailem nebo ji naleznete v naší on-line poradně.

Diskuze

Unerneply, 08.12.2022

Počet odpovědí: 0
Zhang Y, Wester L, He J, Geiger T, Moerkens M, Siddappa R, Helmijr JA, Timmermans MM, Look MP, van Deurzen CHM, Martens JWM, Pont C, de Graauw M, Danen EHJ, Berns EMJJ, Meerman JHN, Jansen MPHM, van de Water B buy cialis 5mg online

SeilboT, 13.11.2022

Počet odpovědí: 0
Ophthalmol Retina; 2 10 1071 1077 cialis online without prescription

calmole, 18.10.2022

Počet odpovědí: 0
generic cialis 20mg Representation Learning A Review and New Perspectives

exceews, 16.08.2022

Počet odpovědí: 0
Order My Childs Add Medicine Online ivermectin tablets for humans

sepaymn, 21.05.2022

Počet odpovědí: 0
Clpqhw The b globin chains form tetramers which are abnormal hemoglobins. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis cialis dolor de cabeza Shssox Zithromax Boots Olexta best price cialis buy cialis delived next day Iqktav https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Hocbhe tomar viagra a los 20

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.