Azmenšit písmo Azvětšit písmo
  • Žádné výsledky k zobrazení.

Mobilní poradny Moje stáří – měření stáří cév.

8.9.2022

Po „době covidové“ jsme letos obnovili ve spolupráci s lékárnami Moje lékárna konzultační činnosti v rámci mobilních poraden Moje stáří měřením kardiovaskulárního rizika a stáří cév.

Mobilní poradny Moje stáří – měření stáří cév.

Ve spolupráci s lékárnami Moje lékárna pokračujeme v konzultační činnosti v rámci informačních kontaktních míst (mobilních poraden) s cílem zajistit přímou dostupnost informací pro veřejnost. Připravili jsme je na dostupných místech v rámci vybraných lékáren Moje lékárna a na poliklinikách. Díky umístění mobilních poraden v místech s vysokou frekvencí obyvatel má projekt nízkoprahový charakter – lidé nemusí překovávat prakticky žádné bariéry, které jinak mohou pociťovat při návštěvách odborných kontaktních míst.

Od roku 2018 již proběhlo (s vynucenou přestávkou z důvodu Covidu), již téměř 9.000 konzultací formou dotazníků s výstupem rizika kardiovaskulárního onemocnění a z měření stáří cév (k 30.06.2022).

Pro zajištění kvality informací z dotazníku i vlastního měření jsou v rámci kontaktních míst oddělené konzultační prostory, kde probíhají i konzultace problematiky demence, kardiovaskulárních onemocnění, možnosti diagnostiky, informace o projevech a průběhu nemoci a možnosti prevence.

Měření stáří cév (posouzení arteriální tuhosti a míry kardiovaskulárního rizika)

Je aktivní oslovení veřejnosti informováním o nebezpečí kardiovaskulárního rizika a demence a o možnostech prevence a léčby. Našim primárním cílem je identifikovat jedince bez příznaků s přítomností rizikových faktorů, upozornit je na zvýšené kardiovaskulární riziko a doporučit jim vyšetření v ordinaci ošetřujícího lékaře.

Je připraven dotazník kardiovaskulárního rizika, kde zjišťujeme významné rizikové faktory, jako jsou věk, pohlaví, genetická zátěž a dále kouřeni, hypertenzi, diabetes, obezitu (BMI ≥30 kg/m2), nezdravé stravovací zvyklosti a nedostatek fyzické aktivity. Během konzultací se orientujeme na doporučení změny životního stylu v oblasti stravy, pohybu a upozorňujeme na rizika stresu, kouření, nadváhy, zvýšeného cholesterolu, zvýšeného krevního tlaku a rizika cukrovky. Na závěr stanovíme stáří cév měřením rychlosti aortální pulzní vlny (Pulse Wave Velocity - PWV), která je významným nezávislým biomarkerem pro progresi kardiovaskulárních onemocnění a jeho měření je doporučováno mezinárodními společnostmi kardiologie a hypertenze.

Měření stáří cév provádíme přístrojem Agedio B900, který je ověřený v četných klinických studiích publikovaných v nejprestižnějších medicínských časopisech (American Journal of Hypertension, European Heart Journal, Journal of Hypertension, Atherosclerosis, Hypertension research, Angiology, PLOS ONE atd.). Kromě arteriální tuhosti, tzv. stáří cév, nabízíme i výstupy pro lékaře s výsledky dalších parametrů hemodynamiky (centrální - aortální krevní tlak, srdeční výdej, periferní rezistenci řečiště atd.) Cílem tohoto preventivního programu je upozornit na možná rizika, kterých si často lidé ani nejsou vědomi. Bylo zjištěno, že lidé mnohem zodpovědněji reagují na informaci „Stáří vašich cév je o 8 let vyšší než u vašich vrstevníků“, než na informaci „Váš krevní tlak je 180/100 mmHg“.

Předpokládáme, že se tím zvýší spolupráce pacientů v oblasti životosprávy, což je jeden z hlavních předpokladů úspěšné léčby, a tím i prevence kardiovaskulárních příhod. Naše služba představuje pouze preventivní přístup a v žádném případě nemá nahradit lékařskou prohlídku.

I když zatím není jasné, zda zlepšení stavu našich cév dokáže přímo zastavit postup demence, bylo prokázáno, že pravidelný pohyb, společenské aktivity a vhodné stravovací návyky dokáží zpomalit pokles poznávacích funkcí (tedy naší paměti, pozornosti, chápání nebo rychlosti přemýšlení). To samé, co má blahodárný vliv na srdce, je prospěšné i našemu mozku a snižuje riziko vzniku a rozvinutí demence.

O nových termínech a místech našich mobilních poraden Vás budeme informovat během září 2022.

Odběr novinek

Napište nám svůj e-mail a mějte přehled, co je na našem webu nového.